fbpx
รถเข็นเด็ก Hotline : (+66)-84-364-4445
add line

DAIICHI

DAIICHI Car Seat (Dai-i-chi) ได-อิ-ชิ

ผลสำเร็จของความเชี่ยวชาญด้านเทคนิคในการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ไปสู่คาร์ซีทสำหรับเด็ก

DAIICHI

มีความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมรถยนต์

ประธาน วัน ซู ลีผู้ก่อตั้ง ไดอิชิก่อตั้งขึ้นบริษัท Jeil Industry ในปี 1981

Jeil ผู้จัดจำหน่ายชิ้นส่วนยานยนต์อันดับที่หนึ่งไปยังเอเชียมอเตอร์และเกียมอเตอร์ได้ก้าวเข้าสู่อุตสาหกรรมที่นั่งรถเด็ก ไปสู่ตลาดโลกโดยการพัฒนาที่นั่งรถเด็กในปี 1995

บริษัท ได้เปลี่ยนชื่อเป็นไดอิชิในปี 2005 ซึ่งหมายความว่าเป็นสิ่งดีที่สุดแทนด้วยเครื่องหมายสัญลักษณ์หรือโลโก้ไดอิชิ

DAIICHI

ตอบรับความพึงพอใจของผู้บริโภคจากที่ได้รับรางวัลจากหลายๆ สถาบันที่มีชื่อเสียง

ไดอิจิได้ให้ความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องกับการวิจัยและการพัฒนาเช่นเดียวกับการเข้าร่วมการรับรองความปลอดภัยของโลกต่างๆและ ได้รับรางวัลเทคโนโลยีมากมาย ปัจจุบันไดอิชิได้กลายมาเป็นผู้นำของตลาดกลุ่มที่นั่งเด็กของทั้งในประเทศและต่างประเทศ

 

DAIICHI

ได้พัฒนาความปลอดภัยด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงทุกปี

ไดอิชิได้กลายเป็นแบบอย่างสำหรับอุตสาหกรรมที่นั่งในรถยนต์สำหรับเด็กโดยการประยุกต์นวัตกรรมการผลิตด้วย เทคโนโลยีใหม่ทุกๆการก้าวเดิน

Patent & Specialized Technology Overview
ไดอิชิให้ความสำคัญของความปลอดภัยในการเดินทางและรองรับการเกิดอุบัติเหตุอย่างแท้จริงดังนั้นการออกแบบจะเน้นจุดที่สำคัญที่สุด  การออกแบบโครงสร้างเพื่อป้องกันการกระทบกระเทือนสิ่งที่สำคัญที่สุดในเด็กคือ ศีรษะ ซึ่งเมื่อเกิดอุบัติเหตุการออกแบบคาร์ซีทของไดอิชิสามารถ ทำให้ผู้ปกครองมั่นใจว่าเด็กจะไม่ได้รับผลกระทบจากการกระทบกระเทือนจากศีรษะหรือช่วงตัวทั้งด้านหน้า ด้านหลังหรือแม้กระทั่งด้านข้าง นอกจากนี้เรายังเพิ่ม ความทนทานของหัวเข็มขัดซึ่งนำเข้าโดยตรงจากอุตสาหกรรมของหัวเข็มขัดที่มีชื่อเสียง ของประเทศอิตาลียี่ห้อ SABELT ซึ่งถือเป็นหัวเข็มขัดที่มีความปลอดภัยมากที่สุดในอุตสาหกรรมการแข่งรถ