fbpx

รถเข็นเด็ก Hotline : (+66)-84-364-4445

WARRANTY

ระบบลงทะเบียนรับประกันออนไลน์ ใช้แทนใบรับประกัน เพื่อให้ลูกค้าทุกคนได้รับประโยชน์สูงสุด เพียงลงทะเบียนในระบบนี้เท่านั้น

Warranty

[icon type=”glyphicon glyphicon-star-empty”] การรับประกันสินค้า

[icon type=”glyphicon glyphicon-ok” color=”#03d600″] สินค้ามีช่วงเวลาการรับประกันอะไหล่และค่าแรง แตกต่างกันตามแบรนด์และรุ่นของสินค้า โดยเริ่มวันรับประกันจากวันที่ซื้อสินค้าหรือได้รับสินค้า
[icon type=”glyphicon glyphicon-ok” color=”#03d600″] บริษัทจะทำการซ่อม เปลี่ยนอะไหล่ โดยไม่คิดค่าบริการสำหรับ ชิ้นส่วนที่ขาดหาย หรือชำรุดอันเนื่องมาจากการผลิตที่เกิดขึ้นภายใต้การใช้งานตามปกติ ตามที่ได้แนะนำไว้ในคู่มือการใช้งานตลอดระยะเวลารับประกัน

การรับประกันนี้ไม่ครอบคลุมถึงกรณีดังต่อไปนี้
[icon type=”glyphicon glyphicon-remove” color=”#dd3333″] เมื่อลูกค้าไม่ลงทะเบียนรับประกัน
[icon type=”glyphicon glyphicon-remove” color=”#dd3333″] ในกรณีที่ไม่มีการระบุวันที่ซื้อ หรือสถานที่ซื้อไว้อย่างชัดเจน
[icon type=”glyphicon glyphicon-remove” color=”#dd3333″] ความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานผิดประเภท ขาดการบำรุงรักษาตามปกติ มีการแก้ไขหรือซ่อมโดยผู้อื่นที่มิใช่เจ้าหน้าที่ บริษัท เบบี้ ฮิลล์ จำกัด
[icon type=”glyphicon glyphicon-remove” color=”#dd3333″] การเสื่อมและสึกหรอตามธรรมชาติเช่น สนิม สีหลุดลอก ความเสียหายของชิ้นส่วนที่มีการตัดเย็บ จากการถูกสัมผัสรังสีอุลตร้าไวโอเลทในแสงแดด
[icon type=”glyphicon glyphicon-remove” color=”#dd3333″] ความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยภัยธรรมชาติและปัจจัยภายนอกอื่นๆ
[icon type=”glyphicon glyphicon-remove” color=”#dd3333″] ค่าจัดส่งสินค้าไป-กลับเพื่อรับบริการซ่อม
[icon type=”glyphicon glyphicon-remove” color=”#dd3333″] การรับประกันนี้ไม่รวมถึงความเสียหายต่อเนื่องที่ได้รับผลกระทบจากการใช้สินค้า
[icon type=”glyphicon glyphicon-remove” color=”#dd3333″] ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนสินค้าใหม่เมื่อสินค้าได้ผ่านการใช้งานแล้ว
[icon type=”glyphicon glyphicon-remove” color=”#dd3333″] สินค้าได้ผ่านอุบัติเหตุหนัก เช่น อุบัติเหตุบนท้องถนน การตกหล่น หรือเหตุการณ์ที่ส่งผลอย่างรุนแรงต่อตัวสินค้าจะไม่สามารถซ่อมได้
[icon type=”glyphicon glyphicon-remove” color=”#dd3333″] การรับประกันนี้มีผลเฉพาะสินค้าที่ซื้อในประเทศไทยจากผู้จำหน่ายที่ได้รับสิทธิ์ และเป็นสินค้านำเข้าพร้อมลงทะเบียนรหัสสินค้าโดย บริษัท เบบี้ ฮิลล์ จำกัด เท่านั้น
[icon type=”glyphicon glyphicon-remove” color=”#dd3333″] อะไหล่สินค้า แต่ละรุ่นจะมีการสำรองไว้เป็นเวลา 3 ปี นับจากปีที่หยุดการผลิตสินค้ารุ่นนั้นๆ
[icon type=”glyphicon glyphicon-remove” color=”#dd3333″] อะไหล่บางประเภทต้องรอสั่งจากต่างประเทศ อาจใช้เวลาในการซ่อมนานกว่าปกติ

[icon type=”glyphicon glyphicon-star-empty”] การติดตั้งและแนะนำวิธีการใช้งาน

การติดตั้งคาร์ซีทแต่ละรุ่นหรือสินค้าต่างๆ มีวิธีการติดตั้งแตกต่างกัน ดังนั้นเพื่อรองรับการใช้งาน ที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ โปรดศึกษาคู่มืออย่างละเอียด ถ้ามีข้อสงสัย ควรขอคำแนะนำจากพนักงานขายหรือบริษัท เพราะคาร์ซีทเป็นอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย ถ้าหากใช้งานโดยไม่ถูกวิธีอาจก่อให้เกิดความเสียหายได้

***ผลการพิจาณาโดยทีมงานของทาง บริษัท เบบี้ ฮิลล์ จำกัดถือเป็นสิทธิ์ขาดของทางบริษัท

บริการนี้สำหรับสินค้าทุกรุ่นที่ซื้อจากศูนย์นำเข้าและตัวแทนอย่างเป็นทางการในประเทศไทยเท่านั้น

หมายเหตุ: สินค้าที่นำเข้ามาเองหรือคาร์ซีทที่ซื้อจากร้านค้า Pre-Order ร้านหิ้วไม่สามารถขอใช้สิทธิ์ร่วมการรับประกันนี้ได้ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

  • Baby Hills Shop (Centralworld ชั้น 2 )
  • Baby Hills Store (Megabangna ชั้น 2 )
  • Daiichi Store (Central Westgate ชั้น 2 )
  • Call Center โทร.084-364-4445

แบบสอบถามความพึงพอใจ

ผู้รับบริการการจัดส่งและติดตั้งสินค้าจาก บริษัท เบบี้ ฮิลล์ จำกัด

วัตถุประสงค์ เพื่อสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อขั้นตอนการให้บริการ และการให้บริการของเจ้าหน้าที่

เพื่อนำไปประเมิน และปรับปรุงการบริการให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

Questionnaire

บริษัท เบบี้ ฮิลล์ จำกัด ขอขอบพระคุณท่านที่เสียสละเวลาในการทำแบบสอบถาม ทางเราจะนำข้อมูลของท่านเพื่อไปปรับปรุงการบริการให้ดียิ่งขึ้นในอนาคตค่ะ หรือหากต้องการร้องเรียนเรื่องการบริการโดยตรง สามารถติดต่อได้ที่หมายเลข 02-010-4163 ต่อ 105 วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-17.00 น.

กลับไป
LINE
Messenger